Tablice Informacyjne

W celu  uatrakcyjnienia oferty turystycznej Dzielnicy Nowa Wieś Królewska na zlecenie Rady Dzielnicy zostały przygotowane projekty przez koło studentów Politechniki  Opolskiej, pod przewodnictwem
Pani dr.D. Kurpiers, a następnie wykonane i zamontowane  tablice informacyjne. Mamy nadzieję, że  upowszechnianie historii wśród mieszkańców jak i osób goszczących na naszej Dzielnicy, spodoba się Państwu. Pięć tablic porusza następującą tematykę:

  1. Przy cmentarzu na ul. Zielonej – nekropolie Dzielnicy
  2. Przy MDK na Alei Przyjaźni – Zbiorcza tablica
  3. Przy PSP nr 16 na ul. Z Nałkowskiej – szkolnictwo w Nowej Wsi Królewskiej
  4. Przy Kościele na Placu Kościelnym  - Kościół parafialny
  5. Przy Tommi na  Alei Przyjaźni – historia cementownictwa .
Trackback

no comment untill now

Add your comment now